Working Together

VOOR DE ZORGPARTNERS

ZORGPARTNERS

Succesvolle Work Team

Voor jongeren en (jong)volwassenen is het van belang dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Op het moment dat dit niet lukt kan De Vrije Hand hen hierin ondersteunen. De Vrije Hand biedt (ambulante) hulp op maat, gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en ondersteunt hen waar nodig is. Om deze hulp te kunnen bieden, is het samenwerken met andere zorgpartners van groot belang

WAT BIEDT DE VRIJE HAND?

Jonge vrouwen brainstormen

De Vrije Hand biedt in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland en Utrecht (ambulante) hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die het moeilijk vinden om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ook zorgpartners die ondersteuning nodig hebben bij het bieden van hulp kunnen een beroep doen op De Vrije Hand. Voor meer informatie kan het contactformulier worden ingevuld zodat wij met elkaar in contact kunnen komen.